PH finans Søholm A/S

Cookie- og privatlivspolitik

Politik for behandling af personoplysninger / fortrolighedspolitik.

PH finans Søholm A/S

23. september 2019​

Hvem har vi oplysninger om:

Alle der er part i en leasingfinansiering f.eks. tegningsberettigede i selskaber, ejere, medhæftende debitorer og leverandører.

Oplysninger vi behandler om dig:

I forbindelse med ansøgning om leasing indhenter vi oplysninger fra dig om f.eks. regnskaber, årsopgørelser, lønsedler, bankoplysninger, e-mail og telefonnumre, cvr. numre og cpr-numre, navn og adresse.

Enten har du givet dem direkte til os eller du har givet via vore samarbejdspartnere.

Forespørgsel i RKI – Experian indhenter vi til brug for kreditvurderingen.

Hvorfor har vi dem/ hvad bruger vi dem til:

Vi har dem så vi kan behandle din leasing forespørgsel , altså når vi har en legitim grund.

Vi har oplysninger der nødvendige i forhold til bl.a. at kunne foretage kreditvurdering af økonomi og til bl.a. forespørgsel i debitorregistre (fx RKI Experian), udfærdige et tilbud på leasing, indgå en leasingaftale og til administration af den indgåede leasingkontrakt.

Oplysninger, vi videregiver

I forbindelse med etablering og administration af leasingaftalen sker der videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere/ 3. part. Når leasingkontrakten skal underskrives logges ind med Nem-ID til www.Penneo.com, som administrer digitale dokumenter for os. Til validering/entydig identifikation af leasingtagere m.v. ved underskrift på leasingaftalen anvendes cpr.nr. på Deres behandling er baseret på vore instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. I tilfælde af, at dine personoplysninger overføres til lande uden for EU, som defineret i persondataforordning (GDPR), overholdes gældende lovgivning.

Videregivelse af oplysninger der kræver samtykke, udveksles ikke før samtykket foreligger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til 3. lande eller til firmaer til brug for markedsføring.

Hvor længe har vi oplysningerne sletning/opbevaring:

Ved afslag på en leasinganmodning, slettes/markuleres alle oplysninger senest dagen efter afslag er givet, med mindre der inden er tilført eller vi afventer nye oplysninger / materiale til revurdering af ansøgningen.

Ved afgivelse af uforbindende tilbud på leasing og ved godkendte leasinganmodninger, der afventer kundens accept, slettes/makuleres alle dine oplysninger senest en måned efter afgivelse af tilbud/tilsagn om finansiering, hvis det ikke har ført til accept eller videre bearbejdelse.

Leasingkontrakt indgås: Vi gemmer og opbevarer dine oplysninger, så længe vort samarbejde eksisterer, samt 5 år efter samarbejdet er ophørt til dokumentation for kundeforholdet og stillingtagen til eventuelle krav.

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt og anvender dem ikke til andet end legitime formål, dog er vi forpligtet til at opbevare bogføringsmaterialet i overensstemmelse med bogføringsloven i mindst 5 år fra udløbet af det regnskabsår bilaget drejer sig om.

Når leasingkontrakten er endeligt afsluttet sletter vi alle dokumenter i vores arkiv i Penneo og oplyser leasingtager m.v. om selv at slette dokumenter i deres eget Penneo-arkiv, når de ikke har relevans for dem længere.

Dine rettigheder

  • Indsigt i dine personoplysninger
  • Rettelse eller sletning af data

Hvis PH finans Søholm A/S har registreret forkerte, ufuldstændige eller irrelevante oplysninger, har du ret til at få dem rettet eller slettet, med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data

Data der kræves opbevaret jf. lovgivningen, og data der er nødvendige for at opfylde kontrakt/kundeforholdet/aftaler/juridiske krav, kan ikke slettes på anmodning.

Sletning af oplysninger vil kunne forefindes på backup.​

  • Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.​

  • Ret til begrænsning af behandling og ret til indsigelse
  • Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis de ikke er korrekte, eller hvis behandlingen er ulovlig.
  • Ret til at modtage oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
  • Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan sende et brev att.: databeskyttelse eller en e-mail til info@ph-finans.dk . Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 49160800.
  • Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine person oplysninger, og din kontakt med os ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du efterfølgende indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssigt meget teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.

Vi retter naturligvis oplysninger gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.​

Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger:

Vi har truffet tekniske, organisatoriske og administrative foranstaltninger for at sikre vore it-systemer er opdaterede og bedst muligt skærmet for hacking og indtrængen udefra for at beskytte dine personoplysninger for misbrug, ulovlige og ødelæggende hændelser.

Hjemmeside/leasinganmodningsformular:

Oplysninger du selv udfylder og sender via vor hjemmeside er sikret med kryptering og sendes til os for videre behandling.

Du giver samtidig tilladelse til vi må indhente kreditoplysninger og kontakte dig for yderligere informationer for eksempelvis at kunne udfærdige et tilbud eller en leasingaftale.

Cookies

Websitet anvender kun de absolut nødvendige sessions ”cookies” for at hjemmesiden kan fungere. En Cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende, med det formål at genkende den, huske indstillinger. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

PH finans Søholm A/S hjemmeside indeholder ingen cookies til brug for markedsføring eller statistik.

Ændring af vores fortrolighedspolitik

PH finans Søholm A/S kan ændre eller opdatere denne fortrolighedspolitik efter behov, ved ændring af gældende love, regler eller praksis. Datoen for seneste opdatering fremgår altid øverst i dokumentet.

Hvis der sker væsentlige ændringer af denne fortrolighedspolitik orienterer vi dig ved at sende dig en meddelelse.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, eller behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os.

Kontaktoplysninger:

PH finans Søholm A/S

Cvr.nr. 30710665

Søholmvej 35, 3480 Fredensborg

Tlf. 49160800

E-mail: info@ph-finans.dk

www.phfinans.dk

Data-ansvarlig:

Jette Schjønnemann

E-mail: jes@ph-finans.dk

PH finans Søholm A/S

Kratbjerg 240, 3480 Fredensborg

CVR: 30710665

Kontaktoplysninger

Telefon: 49 16 08 00

E-mail: info@ph-finans.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: 09.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 15.00